Skip to main content
Dodaj ogłoszenie

© Spotted Olkusz 2.0 All rights reserved.

 
 
 
 

Polityka Prywatności


Spotted Olkusz - Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji mobilnych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych, lub aplikacji, które oferujemy (łącznie „Usługi”) 

# 1: Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych lokalnych usług jest CREATIVE FOX Adrian Broda z siedzibą w Olkuszu, adres: Sosnowa 42/20, Polska. CREATIVE FOX jest firmą dominującą względem innych podmiotów z grupy CREATIVE FOX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „CREATIVE FOX”, „Spotted Olkusz”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy CREATIVE FOX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych. Aktualne dane kontaktowe przedstawiono w sekcji 15.

Grupa CREATIVE FOX jest wpisana do rejestru przedsiębiorców CIDG - i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 6372145092, REGON:366132637.

# 2: Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

- jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email oraz numer telefonu na który prześlemy Ci SMS'em - hasło do pierwszego logowania.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach Konta.

Jeśli nie ukończysz procesu Rejestracji, tj. nie dokonasz aktywacji Konta poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany przez Ciebie adres e-mail, oraz nie wpiszesz hasła przesłanego SMS'em, zbieramy podane przez Ciebie do tego momentu dane osobowe:

imię i nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu komórkowego

Dodatkowe dane osobowe

W trakcie korzystania z naszych Usług możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

imię i nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu komórkowego;
dane dotyczące płatności w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych Usług Odpłatnych określonych w Regulaminie, które w zależności od zastosowanej metody płatności obejmują:

dane Twojej karty kredytowej (imię i nazwisko posiadacza karty, data jej ważności, typ karty kredytowej i cztery ostatnie cyfry numeru karty);

Twój numer komórkowy;
Twój adres email.
dane wskazane w Twoim CV oraz inne dane, które
umieszczasz lub które przesyłasz, odpowiadając na ogłoszenia zamieszczone w kategorii „Praca”;

dane związane z korzystaniem przez Ciebie z usług płatniczych (Płatności Przelewy24) udostępnianych w ramach naszego Serwisu, świadczonych przez zewnętrznego Operatora Płatności, w tym dane zbierane do umożliwienia Ci skorzystania z Płatności Przelewy24 w ramach Serwisu jak również dane niezbędne do jej przeprocesowania przez Operatora Płatności, w tym w szczególności dane zbierane wyłącznie w celu ich przekazania Operatorowi Płatności niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest Operator Płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego (np. gdy wystawiasz Ogłoszenie po raz pierwszy, gdy służy to zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa Serwisu lub Konta lub gdy w naszym Serwisie wprowadziliśmy ograniczenia liczby bezpłatnych ogłoszeń). W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych, o które Cię poprosimy, uniemożliwi Ci korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Udział w ankietach / testach

Możemy udostępniać Ci ankiety dla użytkowników, aby sprawdzić ogólne zadowolenie z jakości naszych Usług. W tym celu wykorzystamy tylko sesję (jest to losowy identyfikator przypisany do Ciebie podczas pobierania naszej aplikacji mobilnej lub odwiedzania naszej strony internetowej). Ponadto możesz dobrowolnie podać nam swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię na jeden z naszych testów użyteczności (UX) lub na rozmowę z naszym zespołem. Należy pamiętać, że informacje, które nam przekazujesz w ramach odpowiedzi na zadane pytania ankietowe, mogą zawierać dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami, lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

Nawiązywanie kontaktu z nami, w tym także kiedy jesteś Gościem

W przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu i pozostawiasz nam dane celem podjęcia z Tobą kontaktu przez nas lub sam podejmujesz z nami kontakt, zbieramy dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych, żądając otrzymania oferty lub nawiązania z Tobą kontaktu oraz w trakcie takiego kontaktu.

Dane dotyczące ocen i opinii

Gromadzimy oraz udostępniamy informacje pochodzące z wystawianych przez Ciebie, ocen oraz opinii zgodnie z naszym Regulaminem. Jest to element naszych Usług, który ma na celu badanie ich satysfakcji z doświadczenia zakupowego oraz zapewnienia najlepszego poziomu komunikacji pomiędzy Użytkownikami, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez nas w tym zakresie odpowiednich działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów świadczonych w ramach Serwisu usług.

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz, Twój adres IP, ustawienia języka urządzenia, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Jeśli jesteś zalogowany, informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem Spotted Olkusz.

Informacje o lokalizacji

W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy. W przypadku, gdy będziemy potrzebować danych o Twojej lokalizacji, najpierw wyświetlimy pop-up, w którym poprosimy Cię o zezwolenie lub odmowę dostępu do danych o Twojej lokalizacji na Twoim urządzeniu mobilnym.

Dane dotyczące logowania

Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data Rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy Produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami, Ogłoszeniami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, informacje o Twoich Ogłoszeniach i zakupionych Przedmiotach, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne, lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

2.1.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych), które możemy łączyć z danymi osobowymi, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem naszych Usług. W szczególności dotyczy to następujących informacji:

Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane są od dostawców usług analitycznych, jak np. Google Analytics 360, do celów statystycznych i analizy korzystania z naszych Usług, ulepszania naszych Usług i marketingu online (więcej na ten temat w sekcji 8).

Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów, oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Innych użytkowników Serwisu, w zakresie, w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw);
Użytkowników Serwisu, z którymi współpracujesz, w zakresie, w jakim wykorzystują oni za Twoją wiedzą Twoje dane osobowe w ramach swojej działalności w Serwisie (np. jeśli Twój pracodawca - Użytkownik - umieszcza Twoje dane w Ogłoszeniu).
W związku z korzystaniem przez Ciebie z Płatności Przelewy24, dla celów rozliczeniowych i raportowych, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), otrzymujemy Twoje dane osobowe od Operatora Płatności. Obejmuje to identyfikator płatności zleconej przez Operatora Płatności, kwotę oraz status tej płatności, datę jej utworzenia, adres e-mail, (optymalnie numer telefonu), metodę płatności oraz tytuł transakcji, której dotyczy płatność.

2.1.4. Dane pozyskane od innych Użytkowników

Oceny i opinie

Jeśli korzystasz z Serwisu jako Sprzedający/Firma, pobieramy oraz udostępniamy informacje dostarczone przez innych Użytkowników na temat ich oceny i opinii dotyczącej kontaktu z Tobą – zgodnie z naszym Regulaminem. Jest to element naszych Usług, który ma na celu badanie ich satysfakcji z doświadczenia zakupowego oraz zapewnienia najlepszego poziomu komunikacji pomiędzy Użytkownikami, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez nas w tym zakresie odpowiednich działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów świadczonych w ramach Serwisu usług.

# 3: Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

# 4: Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

- jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym do zapewnienia obsługi Płatności Przelewy24 (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług, zawierasz umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną);
- jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 4.2, 4.8. oraz art. 9 niniejszej Polityki Prywatności, ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu jak również na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń i obronie przed potencjalnymi cudzymi roszczeniami;
- jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora e-mail, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również doświadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania wszelkich płatności dokonanych w ramach zakupu naszych Usług. W zależności od metody płatności możesz zostać poproszony o podanie nam szczegółów płatności i karty kredytowej, które następnie przekażemy dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia Twojej płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, chyba że wybierzesz opcję zapisania takich informacji w celu ułatwienia powtarzających się płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem. W takich przypadkach przechowujemy tylko imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności karty, typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty. Nie przechowujemy żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej. Przekazujemy jedynie takie wartości i numer karty kredytowej w sposób zaszyfrowany w celu przetworzenia płatności przez naszego dostawcę usług płatniczych.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, oraz usług naszych partnerów, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

Nasz Regulamin określa zakres Usług, jakie świadczymy. Aby skorzystać z niektórych z nich, musisz podać dodatkowe dane osobowe (“Dodatkowe dane osobowe”, o których mowa powyżej). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak, może być konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, o czym zostaniesz poinformowany np. poprzez oznaczenie pól obowiązkowych lub odpowiednią adnotację w Regulaminie. Dane te przetwarzamy w celu świadczenia Tobie tych Usług zgodnie z Regulaminem. Dodatkowe dane osobowe niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest Operator Płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zbieramy tylko i wyłącznie w celu ich przekazania Operatorowi Płatności, aby umożliwić mu świadczenie swoich usług na Twoje żądanie.

Jeśli Twoje dane otrzymujemy zgodnie z pkt. 2.1.3. (5) - będziemy je przetwarzać w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością prezentacji oraz archiwizacji treści żądanych przez Użytkownika zgodnie z naszym Regulaminem.

4.2 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników Spotted Olkusz, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.
Na podstawie informacji kontaktowych, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych Użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom. W tym celu rozwijamy i udoskonalamy modele uczenia maszynowego i odpowiednie algorytmy pomagające nam automatycznie wykrywać i zapobiegać niewłaściwym lub nieuczciwym zachowaniem Użytkowników. Tylko w ograniczonych przypadkach i okolicznościach nasi specjaliści od bezpieczeństwa przeglądają wiadomości manualnie. W tych przypadkach i okolicznościach nakładamy restrykcyjne ograniczenia dotyczące dostępu do takich wiadomości. Podczas takiej manualnej analizy, identyfikujemy wiadomości w możliwie najbardziej anonimowy sposób, anonimizując indywidualne identyfikatory przypisane Użytkownikom. Jednocześnie, wciąż mogą pojawić się przypadki poza naszą kontrolą, w których wiadomości mogą zawierać dane osobowe, które w takich wiadomościach uwzględniłeś.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. system skutecznych rekomendacji ogłoszeń pracy możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

W celu umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług, w sposób odpowiadający Twoim potrzebom i według najwyższych standardów obsługi Użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych Usług świadczonych w jego ramach. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twojej aktywności w Serwisie, w tym danych wskazanych przez Ciebie w różnego rodzaju ankietach i formularzach, oraz ewentualnie Twoich danych kontaktowych w celu uzyskania informacji na temat jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług.

Używamy przesłanych przez Ciebie zdjęć opisów i cen, które podajesz w swoich ogłoszeniach, do trenowania modeli uczenia maszynowego w celu spersonalizowania wyników wyszukiwania w odniesieniu do rankingu ogłoszeń i zainteresowań użytkowników, poprawy identyfikacji i prezentacji elementów ogłoszenia oraz ulepszenia funkcji wyszukiwania i zwiększenia prawdopodobieństwa udanej sprzedaży. Pomoże nam to ulepszać nasze Usługi i zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.

Aby wyświetlać i polecać listy ogłoszeń i Usługi, które mogą Cię zainteresować, korzystamy z algorytmów, które wykorzystują informacje związane z Twoim korzystaniem z Serwisu, w szczególności dodanymi Ogłoszeniami, zachowaniem podczas przeglądania Serwisu, zakupionymi przedmiotami, danymi strumienia kliknięć, Twoim identyfikatorem użytkownika i danymi o lokalizacji. Korzystamy z tej formy profilowania na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu lepszych wrażeń użytkownika, w celu prezentowania Ci dopasowanych rekomendacji, a także marketingu naszych Usług, o którym mowa w pkt 9.

Uzyskujemy dostęp do Twoich wiadomości czatu z innymi użytkownikami i analizujemy je za pośrednictwem funkcji czatu w naszych Usługach w celu ulepszenia produktu i zapewnienia lepszej obsługi użytkownika (np. W celu zidentyfikowania sprzedanych przedmiotów i zapewnienia wyłącznie aktywnych ofert). Dlatego opracowujemy i szkolimy modele i algorytmy uczenia maszynowego, aby automatycznie analizować treść czatu. Aby zbudować i wyszkolić nasze modele uczenia maszynowego, nasi specjaliści od uczenia maszynowego mogą ręcznie przeglądać przykładowe treści czatu. W takich okolicznościach ograniczamy do koniecznego minimum dostęp, który uzyskać mogą jedynie wybrani specjaliści od uczenia maszynowego, którzy analizują treść czatu. Podczas procesu analizy, jak najdokładniej usuwamy identyfikację treści czatu, stosując filtr skanujący w celu wykrycia i ukrycia danych osobowych, takich jak nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail. Jednak nadal mogą istnieć przypadki poza naszą kontrolą, w których treść czatu może zawierać określone dane osobowe, które zdecydowałeś się podać.

Korzystając z długiej sesji (losowy identyfikator przypisany do Ciebie podczas pobierania naszej aplikacji mobilnej lub odwiedzania naszego Serwisu), będziemy od czasu do czasu udostępniać Ci ankiety dla użytkowników, których celem jest określenie Twojego zadowolenia z jakości naszych Usług. Dostarczając Ci ankietę, możemy również poprosić o Twój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, aby skontaktować się i zaprosić Cię na jeden z naszych testów User Experience (UX) lub na rozmowę z naszym zespołem.

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania, dane podane w ramach Płatności Przelewy24 (z wyjątkiem numeru konta bankowego, którego nie przetwarzamy na własny użytek) jak również unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, reagowania na nadużycia, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).
Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu. W tym celu rozwijamy i udoskonalamy modele uczenia maszynowego i odpowiednie algorytmy pomagające nam automatycznie wykrywać i zapobiegać niewłaściwym lub nieuczciwym zachowaniem Użytkowników. Tylko w ograniczonych przypadkach i okolicznościach nasi specjaliści od bezpieczeństwa przeglądają wiadomości manualnie. W tych przypadkach i okolicznościach, nakładamy restrykcyjne ograniczenia dotyczące dostępu do takich wiadomości. Podczas takiej manualnej analizy, identyfikujemy wiadomości w możliwie najbardziej anonimowy sposób, anonimizując indywidualne identyfikatory przypisane Użytkownikom. Jednocześnie, wciąż mogą pojawić się przypadki poza naszą kontrolą, w których wiadomości mogą zawierać dane osobowe, które w takich wiadomościach uwzględniłeś.

Aby zapobiegać oszustwom i celem ich wykrywania, korzystamy z algorytmów, które rozpoznają podejrzane zachowania użytkowników na podstawie pewnych informacji, takich jak aktywność użytkownika i publikowane treści. Może to prowadzić do zablokowania przez nas niektórych kont użytkowników. Automatyczne blokowanie ma miejsce, gdy istnieje bardzo wysoki stopień pewności, że konto lub działanie są nieuczciwe. W przeciwnym razie ocena osobowa jest przeprowadzana przez wybranych specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony Użytkowników na podstawie wysoce restrykcyjnych praw dostępu. Korzystamy z tej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług dla naszych Użytkowników. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku nasz zespół sprawdzi decyzję o zablokowaniu konta.

Zbieramy określone informacje z i w związku z urządzeniem elektronicznym, z którego korzystasz z naszych Usług, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom w naszych Usługach. Informacje, które zbieramy, obejmują identyfikator użytkownika (w zależności od tego, czy jesteś zalogowany), domenę krajową Spotted Olkusz, adres IP, ustawienia języka urządzenia, markę i typ urządzenia, system operacyjny i wersję urządzenia, typ i wersję przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu urządzenia takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Informacje dotyczące urządzenia służą do określenia, czy to samo urządzenie jest używane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi Usługami. Takie informacje kojarzymy z potencjalnym wynikiem oszustwa użytkownika, w związku z którym możemy zablokować niektórych użytkowników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i podobnych technologii. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku nasz zespół sprawdzi decyzję o zablokowaniu konta.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom, a także w celu poprawy ogólnej jakości i skuteczności naszych usług.

4.4. Przetwarzanie w celu umożliwienia naszemu Partnerowi – potencjalnemu nabywcy – kontaktu z Tobą

W przypadku Ogłoszeń o sprzedaży samochodów osobowych zamieszczonych w kategorii „Motoryzacja” przekazujemy do naszych Partnerów, niektóre dane obejmujące informacje aktualnie dostępne dla wszystkich osób fizycznych i prawnych za pośrednictwem Serwisu w ramach Ogłoszeń w celu potencjalnego złożenia przez Partnera oferty nabycia pojazdu będącego przedmiotem Ogłoszenia.

Powyższe informacje przekazujemy w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na uproszonym transferze publicznych danych między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w celu umożliwienia skontaktowania Partnera – potencjalnego nabywcy - z użytkownikiem – ogłoszeniodawcą. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu co do takiego przekazania.

Po przekazaniu danych Partner będzie przetwarzać je jako odrębny administrator, w zakresie zminimalizowanym do określonego wyżej celu oraz przekaże wszystkim osobom, których dotyczy przekazanie odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania przez niego danych osobowych.

4.5. Przetwarzanie w celu ulepszania jakości naszych usług

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług i zapewnienia, że nasi pracownicy dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystujemy nagrania rozmów lub korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane m.in. w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości naszych usług oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.

4.6. Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług, kontaktów z podmiotami trzecimi oraz organami administracji

Kontakty B2B

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z Spotted Olkusz.

W sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe na odległość. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu Usług oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

Kontakty z podmiotami trzecimi oraz organami administracji.

Jeżeli reprezentujesz podmioty, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę ze Spotted Olkusz albo jesteś przedstawicielem mediów, lub organów administracji publicznej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach prowadzenia korespondencji, nawiązywania współpracy handlowej, wykonywania umów zawartych przez Twoją spółkę/organizację/firmę ze Spotted Olkusz lub obsługi wniosków, lub spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez organy administracji.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia korespondencji, zawierania lub wykonywania umów handlowych oraz obsługi spraw z zakresu administracji publicznej.

4.8. Przetwarzanie w celu promowania i oferowania usług, które mogą Cię zainteresować

Używamy Twojego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego (przez SMS), aby przedstawiać Ci sugestie i zalecenia dotyczące naszych Usług oraz Usług naszych Partnerów, które mogą Cię zainteresować.

Aby wysyłać Ci wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu przedstawiania sugestii i zaleceń dotyczących Ogłoszeń lub naszych Usług, korzystamy z algorytmów, które wykorzystują informacje na podstawie danych dotyczących korzystania z Serwisu. Zawsze zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z takich komunikatów, umieszczając link do rezygnacji z subskrypcji. Korzystamy z tej formy profilowania w oparciu o nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych Usług, zwiększaniu liczby transakcji w naszych Usługach i zapewnianiu lepszych doświadczeń użytkownika, oferując bardziej trafne listy ogłoszeń i Usług.

Korzystamy z danych z przeglądania do monitorowania i raportowania skuteczności kampanii naszym partnerom biznesowym oraz do wewnętrznej analizy biznesowej.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam swoje dane o lokalizacji, możemy wykorzystać Twoje dane do pomiaru i monitorowania Twojej interakcji z banerami reklamowymi stron trzecich, które umieszczamy w naszych Serwisach.

Powyższe informacje przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podejmowaniu działań marketingowych w celu oferowania Ci Usług, które mogą Cię zainteresować. W szczególności możesz otrzymywać od nas określone komunikaty marketingowe:

za pomocą dowolnych wybranych środków komunikacji, jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie od nas takich informacji;
pocztą elektroniczną, w odniesieniu do podobnych produktów i Usług, jeśli korzystasz już z naszych Usług lub nabyłeś niektóre z naszych produktów;
telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail, jeśli podałeś nam swoje dane podczas uczestnictwa w konkursie; lub
telefonicznie lub e-mailem, jeśli zarejestrowałeś się w ramach akcji promocyjnej.
W celu dopasowania proponowanych treści marketingowych, na podstawie wskazanego powyżej prawnie uzasadnionego interesu powyższe treści mogą być dostosowane do Ciebie I Twoich preferencji w ramach profilowania m.in. na podstawie danych zawartych w pkt 2.1.2 powyżej. Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci takiej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji w przesłanej do Ciebie wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia w ramach swojego Konta Spotted Olkusz.

W innych przypadkach niż wymienione powyżej będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego do wysyłania Ci bezpośrednich komunikatów marketingowych (za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomień push, SMS-ów lub połączeń telefonicznych), jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w naszym Serwisie. Zawsze możesz zmienić zdanie i wycofać zgodę zmieniając ustawienia w ramach swojego Konta Spotted Olkusz.

W przypadku problemów ze zmianą ustawień dotyczących powiadomień prosimy o kontakt za pomocą naszego Formularza Kontaktowego.

# 5: W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie https://spottedolkusz.pl/Informacje-prawne, a dodatkowo możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta, wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

# 6: Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego Konta. Korzystając z dostępnych funkcji, możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia Konta i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników, żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta Spotted Olkusz. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta Spotted Olkusz. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie, będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa do sprzeciwu możesz skorzystać w następujący sposób, w zależności od czynności przetwarzania, których chcesz, abyśmy zaprzestali:

w przypadku e-maili marketingowych kliknij link rezygnacji z subskrypcji w naszych e-mailach;
w przypadku marketingowych wiadomości SMS, powiadomień push lub połączeń telefonicznych, zmień ustawienia powiadomień na swoim koncie, aby z nich zrezygnować;
w przypadku plików cookie kliknij opcję rezygnacji na naszej platformie zarządzania zgodami;
w przypadku sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych możesz skontaktować się z nami poprzez Formularz Kontaktowy.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo, dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli udzieliłeś nam zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych na podstawie odrębnych przepisów, również masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie.

Realizacja praw jest co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań, ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 13.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

# 7: Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możemy się również komunikować z Tobą celem zebrania informacji w zakresie Twojej oceny jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu, jak również komunikacji między Użytkownikami, w tym w szczególności responsywności ogłoszeniodawców i podmiotów, którym na Twoje żądanie udostępniamy Twoje dane kontaktowe. Takie działania podejmujemy sporadycznie, na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach, ale możesz się im sprzeciwić.

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe nawet jeśli jesteś Gościem, skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.

Komunikację marketingową możesz w szczególności otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji, w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu. Od czasu do czasu możemy również przesyłać do pewnych grup klientów informacje handlowe i marketingowe pocztą tradycyjną bez uzyskania uprzedniej szczegółowej zgody na taki rodzaj marketingu – jednakże tylko do momentu wyrażenia przez nich sprzeciwu.

W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem, a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej lub telefonicznej, lub w celu przedstawienia Ci naszych treści marketingowych, lub handlowych za pomocą poczty tradycyjnej. Wykorzystując Twoje dane osobowe pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez kliknięcie odpowiedniego linku umieszczonego w wysłanej do Ciebie wiadomości email/SMS (jeśli dotyczy) lub zmieniając ustawienia w ramach swojego Konta. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. W przypadku korespondencji przesyłanej pocztą tradycyjną możesz to zrobić za pomocą kanałów kontaktu określonych w punkcie 15.

# 8: Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym podmiotom z grupy CREATIVE FOX, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom/firmom w ramach grupy CREATIVE FOX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, a także w celu utrzymania i monitorowania naszych Usług np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure i nazwa.pl. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, takich jak Google Analytics 360, którzy pomagają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu oraz w celu ulepszania naszych Usług, a także wspierania naszego marketingu online i reklam opartych na zainteresowaniach. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Firmy z CREATIVE FOX Marketing Group: Możemy udostępniać Twoje informacje innym Spółkom z Grupy CREATIVE FOX, czyli podmiotom prawnym lub spółkom zależnym bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez CREATIVE FOX, gdzie CREATIVE FOX posiada ponad 50% praw głosu lub ma prawo do kontrolowania podmiotu (łącznie „CREATIVE FOX Marketing Group”). CREATIVE FOX Marketing Group składa się z podmiotów i spółek zależnych w Polsce. Lista serwisów ogłoszeniowych, oraz innych podmiotów prawnych, w ramach których świadczymy nasze Usługi, jest dostępna na stronie https://www.creativefox.pl/brands. W przypadku niektórych operacji biznesowych wykorzystujemy nasze lokalne doświadczenie, korzystając ze wspólnych zasobów w różnych spółkach zależnych. Robimy to, aby zapewnić możliwie najlepsze Usługi, w tym ulepszenie produktów, obsługę klienta, ochronę i bezpieczeństwo oraz analizy biznesowe. Oznacza to, że być może będziemy musieli udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Firm CREATIVE FOX Marketing Group, które znajdują się zarówno na terenie Polski.

Fuzje i przejęcia: Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie działania wymagane przez prawo, które mogą obejmować powiadomienie Cię i zapewnienie Ci wyboru, czy chcesz nadal korzystać z naszych Usług.

Podmioty realizujące usługi płatnicze w ramach opcji „Płatności Przelewy24”:w celu realizacji usług płatniczych udostępnianych w ramach naszego Serwisu, przekazujemy Twoje dane do Operatora Płatności.

Przesyłane w ten sposób dane obejmują wszelkie dane konieczne do przeprocesowania płatności oraz weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym Twoje dane obejmujące imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu, numer PESEL, adres, kod pocztowy, informację o formie prawnej działalności oraz numer rachunku bankowego. Operator Płatności staje się odrębnym administratorem tych danych osobowych.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu Spotted Olkusz. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom, może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę. Niektóre informacje mogą być udostępniane publicznie automatycznie w momencie publikacji Ogłoszenia – np. Twoja ocena.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami, udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. W przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta Spotted Olkusz. Jednocześnie udostępniamy innym Użytkownikom – wraz z Twoją nazwą Użytkownika – wystawioną im przez Ciebie ocenę i opinię. Pamiętaj również, że udostępniamy Twoje dane również Użytkownikom – Pracodawcom na Twoje żądanie zgodnie z pkt. 5 niniejszej Polityki Przetwarzanie danych w Spotted Olkusz „Praca”.

# 9: Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych, ani żadnych innych do Państw trzecich, w tym "EOG" i poza nią.

# 10: Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane 

Dane, które gromadzimy na Twój temat, będą przechowywane i przetwarzane, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych. Dane użytkowników Spotted Olkusz w obszarze Polski są przechowywane na serwerach w chmurze, dostarczanych przez lidera hostingowego nazwa.pl.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Jeśli na Twoim Koncie nie było żadnej aktywności przez okres dłuższy niż 24 miesiące, usuniemy Twoje Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu Spotted Olkusz, w tym wszystkie dane osobowe przechowywane na Twoim Koncie, co oznacza, że nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu i z niego korzystać.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem Spotted Olkusz przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki i tak szybko, jak będzie to technicznie możliwe. W zależności od Usługi, z której korzystałeś i systemów, z których są przechowywane Twoje dane, usunięcie Twoich danych może zająć maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W tym okresie wszelki dostęp do Twoich danych zostanie natychmiast ograniczony lub zablokowany.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć lub dochodzenia roszczeń i obrony przed potencjalnymi roszczeniami). Będziemy przechowywać tylko te dane, które są istotne dla takich celów i usuwać takie dane po upływie odpowiednich ustawowych okresów przechowywania lub przedawnienia lub po spełnieniu odpowiedniego obowiązku prawnego.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

# 11: Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania 

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

# 12: Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany, posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz, opuszczając nasz Serwis.

# 13: Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw sprawdź swoje ustawienia konta w „Mój Spotted Olkusz” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności, wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz:

wysłać list na nasz adres:

CREATIVE FOX Adrian Broda, ul. Sosnowa 42/20, 32-300 Olkusz.