Panel logowania

9 marca w życie weszła nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Gminy mają teraz możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktem sprzedaży w godzinach 22:00 - 6:00, a także ustanawiania limitów zezwoleń na sprzedaż alkoholu na swoim terenie.

Rada gminy będzie także mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomiędzy swoimi jednostkami pomocniczymi - sołectwami, dzielnicami lub osiedlami. Ustawa wprowadza również zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”. Do ustawy dodano jeszcze przepis, zgodnie z którym w przypadku zbyt dużej liczby wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w pierwszej kolejności dostaną je punkty najbardziej oddalone od działających już punktów sprzedaży. W następnej kolejności będą brane pod uwagę punkty zgodnie z kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży. Autorzy projektu motywują go walką z alkoholizmem, a przeciwnicy zmian podkreślają, że nie można im, jako osobom dorosłym zakazywać np. kupna butelki wina na kolację z żoną o godzinie 22:15. Jakie jest na ten temat Państwa zdanie? Zachęcam do przedstawiania swoich opinii w komentarzach.

/ Zdjęcie: thebubble.com /

/ Źródło: http://kurierolkuski.pl/od-dzisiaj-gminy-moga-ograniczyc-a-nawet-zakazac-sprzedazy-alkoholu /

Mobilne Menu
Panel użytkownika