Panel logowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości OLKUSZ UL. STRZELCÓW OLKUSKICH i CZĘŚĆ AL. 1000 LECIA W DNIU 30. 01. 2018 r. OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Mobilne Menu
Panel użytkownika