Panel logowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka część od skrzyżowania Kolonia Dworska do końca miejscowości (od strony Michałówki). W DNIU 14. 02. 2018 r. OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 15:00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Mobilne Menu
Panel użytkownika