Panel logowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka część od nr 59 do nr 39a (prawa stron). W DNIU 13. 03. 2018 r. OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Mobilne Menu
Panel użytkownika