Panel logowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że w dniach 03.04.2018 r. do dnia 07.04.2018 r. będzie prowadziło profilaktyczną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław Klucze za pomocą podchlorynu sodu.

Środek dezynfekujący będzie dawkowany w stężeniu 0,2-0,25 mg/l Cl2 u końcowych odbiorców. W związku z powyższym w danym okresie pogorszą się właściwości smakowe i zapachowe dostarczanej wody na skutek wyraźnie wyczuwalnego zapachu chloru.

/ Źródło: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Alfred Szylko /

Mobilne Menu
Panel użytkownika