Panel logowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej

nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Bukowno ul. Wygiełza W DNIU 11. 05. 2018 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 13:00 Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Mobilne Menu
Panel użytkownika