Panel logowania

Dziś ok godz. 15:00 doszło do nieudanej próby napadu na jedną z Olkuskich stacji paliw mieszczącej się przy Osiedlu Młodych.

Osoby odwiedzające olkuski rynek w upalne dni mogą nie tylko ochłodzić się pod wodną kurtyną, ale również napić się wody z nowego zdroju ulicznego. Bezpłatna woda pochodząca z ujęć triasowych i jurajskich nowego systemu  zaopatrzenia w wodę dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, które zapewniło zdrój i potrzebną do niego infrastrukturę.

Niejednokrotnie informowaliśmy o tym, że od przyszłego roku po terenie czterech gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze będą jeździły nowe autobusy.

Mobilne Menu
Panel użytkownika